Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.

2. Rezerwację uznaje się za gwarantowaną w momencie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Należy ją dokonać w ciągu 3-dni od wstępnej rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek za pobyt nie podlega zwrotowi.

3. Klienci Pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.

4. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

5. Opłata za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za niewykorzystany pobyt.

6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00- 7:00. Należy wówczas zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

8. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun) jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez dzieci.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

11. Gość zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela pensjonatu.

12. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, na terenie Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach. (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996r. N 10 poz. 55- Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500zł).

13. W Pensjonacie Miranda dopuszcza się pobyt psów niewielkich rozmiarów – po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem oraz za dodatkową opłatą w wysokości 30,00 zł za dobę. Zwierzęta nie mogą być pozostawiane w pokoju bez opieki, zakłócać ciszy nocnej i przebywać samemu na ogrodzie.

14. Pensjonat Miranda świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości naszych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich gospodarzowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

15. Prosimy o segregowanie śmieci (szkło, papier, plastik) do kubłów znajdujących się na
korytarzach. Papierowe kartony i plastikowe butelki przed segregacją należy zgnieść.

16. Do każdego pokoju wydaje się jeden komplet kluczy. Opłata za jego zgubienie wynosi 50 złotych.

17. Każdorazowo opuszczając pokój i pensjonat należy zamknąć na klucz drzwi wejściowe.

18. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających gości, mogą być odesłane pod wskazany adres na ich życzenie i koszt.

19. Osoby chcące otrzymać fakturę VAT na podmiot prowadzący działalność gospodarczą (firmę), zobowiązane są do podania numeru NIP na etapie dokonywania rezerwacji (przed dokonaniem płatności, w tym zadatku lub zaliczki). W przypadku wystawienia paragonu na osobę fizyczną, późniejsze wystawienie faktury VAT (na firmę) będzie niemożliwe.

20. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, pobieraną na rzecz Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju w wysokości 5.00 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektu.